Mitä on tarinaroolipelaaminen?


Tarinankerronnallinen verkkoroolipelaaminen, tutummin "ropettaminen" tai "roolaaminen", on internetin välityksellä, tekstipohjaisesti tapahtuvaa roolipelaamista, eli muistuttaa yksinkertaisimmillaan jonkinlaista jatkotarinan kirjoittamista muiden pelaajien kanssa. Yleisimpiä pelialustoja ovat foorumit, erilaiset chat-pohjaiset ohjelmat, sekä vieraskirjat.

Tarinankerronnalliset verkkoroolipelit ovat lähes poikkeuksetta harrastelijapohjaisia sivustoja, joilla on kaikilla omat maailmansa, sääntönsä ja liittymiskriteerinsä. Pelit ovat näin yhtä monimuotoisia kuin tekijänsäkin! Yleisiä aihepiirejä ovat esimerkiksi fantasia, eläimillä pelattavat pelit, sekä nykyaika.

Tarinankerronnallinen roolipelaaminen harrastuksena


Toisin kuin esimerkiksi pöytäroolipelaamisessa, tarinankerronnallisessa roolipelaamisessa pääpaino ei ole nopilla tai aidolla sattumalla, vaan kahden tai useamman pelaajan keskenään tarinalliseen muotoon kirjoittamilla tapahtumilla, joko ennalta sopien niiden kulusta tai täysin spontaanisti seuraten vain suuntaa, johon peli kirjoittaessa lähtee kehittymään.

Pelaamisen nopeus ja kirjoitettujen viestien pituus riippuu paljon käytetystä pelialustasta, mutta käytännössä kaikki pelit toimivat siten, että osallistujat kirjoittavat vuorotellen tapahtumia eteenpäin oman hahmonsa näkökulmasta viesti kerrallaan.
Juuri toimintamekaniikkansa vuoksi tarinankerronnallinen pelaaminen on kohtalaisen haastavaa, sillä se vaatii paitsi luovuutta, oma-aloitteisuutta ja riittävää kielellistä kykyä itseilmaisuun, myös erityisesti taitoa ottaa vastapelaaja huomioon ja ymmärtää muiden tuottamaa tekstiä.

Alkaen jo hahmonluonnista on lähes täysin pelaajan itsensä käsissä millaisiksi kokemukset peleistä muodostuvat: mitä enemmän on itse valmis panostamaan hahmoihinsa, pelaamiinsa juoniin ja koko roolipelin kehittelyyn muiden pelaajien kanssa, sen antoisammaksi tarinankerronnallinen roolipelaaminen yleensä muuttuu. Toisaalta tarinankerronnallinen pelaaminen tarjoaa myös paljon vapautta, sillä peleihin osallistuminen ei ole sidottu aikaan eikä paikkaan, ja pelaamiseen voi käyttää tasan sen verran aikaa, kuin itse haluaa - milloin haluaa.

Jos siis lukeminen ja kirjoittaminen ovat lähellä sydäntä, sekä sattuu pitämään hahmojen, paikkojen ja tapahtumien luomisesta ja kehittelystä, on tarinankerronnallinen verkkoroolipelaaminen ehdottomasti kokeilemisen arvoinen harrastus.

©Roperinki 2019-2022