A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

A


Admin
Katso Ylläpitäjä

Aihe
Yksittäinen aloitus tai ketju foorumilla, joskus myös ketjun otsikko tai pelin teema. Katso Aloitus, Ketju, Topic, Thread

Aikajana
Hahmolla pelattujen pelien kronologinen listaus. Auttaa pelaajia pysymään kärryillä hahmolla pelatuista asioista ja siitä, missä järjestyksessä ne ovat tapahtuneet.

Aloitus
Pelaajan ensimmäinen peliviesti, joka aloittaa peliketjun. Katso Aihe, Ketju, Topic, Thread

Arpg, artrpg
Taidepeli. Roolipeli, jossa pelaaminen tapahtuu kokonaan tai osittain kuvamuodossa tekstin sijaan.

Autohittaus
Toisen hahmon luvaton, liiallinen ohjailu tai ns. toisen hahmolla pelaaminen omassa peliviestissä. Yleensä sallittua vain pienissä määrin (esim. hahmon olkapään koskettaminen), tai laajemmin (esim. toiseen hahmoon osuminen nyrkillä) jos pelaajat ovat sopineet siitä etukäteen.

Avoin peli
Peliketju (yleensä foorumipeleissä), johon kuka tahansa pelaaja saa mennä mukaan, ja hieman roolipelistä riippuen se on usein myös toivottua. Merkitään usein [A]:lla pelin otsikossa.

B


Board, boardi
Pelifoorumin alue.

C


Chattiroolipeli, chattipeli
Pelialustanaan jonkinlaista keskusteluohjelmaa käyttävä roolipeli.

D


Discord-peli, discipeli
Discordia pelialustanaan käyttävä roolipeli.

E


Event, event-peli
Tapahtuma, tapahtumapeli. Vain tietyn ajan voimassa oleva peli tai tapahtuma, jossa on usein poikkeuksellista toimintaa. Eventissä voidaan esimerkiksi jakaa hahmoille merkittäviä esineitä, tai niissä voidaan pelata koko pelin juonta edistäviä tilanteita. Tavallisesti ainoastaan pelin ylläpito järjestää event-pelejä. Katso myös Ryhmäpeli

F


Faceclaim
Kasvovaraus. Joissakin roolipeleissä voidaan vaatia hahmokuvaksi faceclaimia, joka yleensä tarkoittaa oikeista henkilöistä otettuja valokuvia. Nämä ovat yleensä näyttelijöitä tai malleja.

Feikkaus, feikkaaja
Toisena pelaajana esiintyminen, yleisesti huonoa käytöstä ja kiellettyä peleissä.

Floodaus
Katso Pusku

Foorumipeli, forkkapeli
Pelialustanaan foorumia käyttävä roolipeli.

G


Gene
Generaattori jonkinlaisen sisällön automaattiseen tuottamiseen, esim. nimigene, nimigeneraattori.

Genre
Pelien aihetyyppi. Esimerkiksi fantasia, eläinpelit ja koulumaailma ovat pelipiireissä yleisiä genrejä.

H


Hahmoesittely
Hahmokuvaus. Hahmon ylöskirjatut, peliin osallistumiseksi tarvittavat tiedot, esim. nimi, ikä, ulkonäkö. Vaaditut tiedot ovat pelikohtaisia ja niiden kattavuus vaihtelee.

Hahmoraja
Rajoitus, kuinka monta hahmoa yhdellä pelaajalla saa olla kyseisessä pelissä. Joskus rajoitukset saattavat olla sidoksissa esim. peliviestien määrään. Ei käytössä monissa peleissä.

Hahmorypäs
Useasta hahmosta muodostuva kokonaisuus, josta voi olla vaikea erotella, ketkä ovat päähahmoja ja ketkä sivuhahmoja (esim. perhe). Voi olla rakentunut myös kokonaan yhden varsinaisen pelihahmon ympärille, ja sisältää sivuhahmojen ohella tai sijaan läheisesti muidenkin pelaajien pelihahmoja. Katso myös Pelihahmo, Sivuhahmo

Hidas pelaaminen
Hidas pelityyli, jossa peliin vastaaminen tapahtuu ns. hitaasti (eli viestien välissä saattaa kulua vuorokausi tai useampi) ja usein myös pidemmin viestein. Suosittu pelitapa erityisesti foorumipeleissä.

Hittaus, hittaaminen, hittaaja
Katso Autohittaus

Huone
Chateissa voi törmätä huoneisiin, jotka ryhmittelevät pelaamista. Esimerkiksi eri paikkoihin sijoittuville pelialueille (kylä, metsä jne.) voi olla omat huoneensa. Katso myös Kanava

I


In-game
Vain pelaamiseen rajatut pelialustan osiot, joissa varsinainen roolipelaaminen tapahtuu. Katso myös Off-game

Inside, inside-läppä
Sisäpiirin vitsi. Rajatun joukon tiedossa oleva vitsi tai meemi, yleensä liittyy pelissä tapahtuneisiin asioihin, kuten hahmojen välisiin suhteisiin, ominaisuuksiin tai kömmähdyksiin. Katso myös Sisäpiiri

Instapeli
Instagramissa toimiva roolipeli.

J


Jakaantuminen, jakautuminen
Hahmon käyttäminen useassa pelissä tai peliketjussa yhtäaikaa. Usein sallittua peleissä, mutta joissakin pelipaikoissa saattaa olla rajoituksia käynnissä olevien pelien määrään. Joissakin peleissä hahmo ei saa jakaantua lainkaan.

K


Kanava
Chatin, keskusteluryhmän tai vastaavassa käytössä olevan ohjelman sisäinen osio. Usein roolipelillä on omat kanavansa pelaamiselle ja keskustelulle. Ks. myös Huone

Ketju
Yksittäinen aihe foorumilla, usein peliketju. Ks. myös Aihe, Aloitus, Topic, Thread

Kopiointi
Hahmo- tai pelimaailmatietojen tai kuvien luvaton käyttö.

K-peli
Nuoremmille pelaajille haitallista materiaalia sisältävä peli, ilmoitettu usein foorumilla otsikossa [k] -merkinnällä. Pelin säännöistä riippuen ilmaisee yleensä K15, K16 tai K18 ikärajaa.

Kuvapohja
Värityskirjamainen, valmis ääriviivakuva, johon voi kuvankäsittelyohjelmalla muokata oman hahmonsa ulkonäön hahmoesittelyä varten. Käytössä etenkin eläinroolipeleissä.

L


Linkinvaihto
Pelisivustojen keskinäinen sopimus toistensa mainostamisesta sivuille lisättävillä hyperlinkeillä.

M


Metapelaaminen, metapelaus
Pelityylillinen virhe, jossa hahmon ja pelaajan tiedot sekoittuvat, esim. hahmo vastaa toisen hahmon ääneenlausumattomiin ajatuksiin tai tietää asioita tämän menneisyydestä, vaikkei voi olla tietoinen niistä.

Moderaattori, mode
Ylläpitäjän (adminin) apulainen. Usein "mode" auttaa sääntöjen noudattamisen valvomisessa ja esim. foorumin ylläpitämisessä käytännöllisellä tasolla, muttei osallistu muihin pelinjohdollisiin tehtäviin.

Monistus, monistuminen
Katso Jakaantuminen

Munchaus
Katso Voittamattomuus

N


Nopea pelaaminen
Pelityyli, jossa pelaaminen tapahtuu ns. nopeasti (vastauksien välillä korkeintaan tunteja) ja usein myös lyhyin viestein. Suosittu pelitapa erityisesti chat-tyyppisissä peleissä.

Nosto
Foorumilla hautautuneen ketjun nostaminen esiin. Yleensä tapahtuu joko uuden, sisällöttömän viestin lähettämisellä, tai poistamalla edellisen viestin ja lähettämällä sen uusiksi. Katso Pusku

NPC, npc-hahmo
Non-Playable Character. Katso Sivuhahmo

O


Offaus, offi
Pelin ulkopuolinen, pelaajienvälinen viestintä, tai nimenomaan peliviestin yhteydessä oleva, varsinaisen pelitapahtumien ulkopuolinen kommunikointi. Tavanomaisesti erotetaan peliviesteissä erityismerkein, esim. [Anteeksi vastauksen kesto, tietokoneeni meni rikki.]

Off-game, offi
Pelialustan osiot, joille sijoittuu kaikki varsinaisten pelien ulkopuolinen toiminta, esim. ilmoitukset ja pelaajien väliset keskustelut. Katso myös In-game

Offline
Katso Hidas pelaaminen

Online
Katso Nopea pelaaminen

OC
Original Character. Alkuperäinen hahmo, jonka pelaaja on luonut kokonaan itse.

OOC
Out of character, "ulkona hahmosta". OOC viittaa joko alueisiin, joissa pelaajat voivat keskustella keskenään (katso Off-game), tai tarkoittaa ns. pilailupeliä, joissa pelataan täysin hahmon luonteen vastaisesti. Usein tällaiset pelit ovat kokonaan kiellettyjä, tai niitä saa pelata vain erityisesti varsinaisen pelimaailman ulkopuolisilla pelialueilla.

P


PBP
Play-By-Post. Englanninkielinen termi, joka tarkoittaa "pelaamista viestein", eli tekstipohjaisia internetroolipelejä. Ei ole vakiintunut yleisesti käyttöön suomenkielisissä pelipiireissä.

Pelihahmo
Jonkun pelaajan pelaama hahmo. Katso myös Päähahmo, Sivuhahmo, Väliaikaishahmo

Pelinjohtaja
Pöytäroolipeleistä juontunut ylläpitäjän muoto, joka on käytössä harvoissa tarinapeleissä. Pelinjohtaja hoitaa "pelin johtamisen", eli on mukana suunnittelemassa ja vetämässä jokaista peliä. Käytetään tarinankerronnallisissa peleissä usein synonyyminä ylläpitäjälle, etenkin jos nämä vastaavat Event-tyyppisten tapahtumien järjestämisestä. Katso myös Event

Pelirajoitus
Pelien hahmojen jakaantumista määrittelevä tai rajaava säännöstö. Katso Jakaantuminen

Priva
Rajatun pelaajajoukon keskenään käymä privaattipeli, tai pelaajien välinen yksityisviesti. Katso myös Yksä

Pusku, puskeminen
Useiden ketjujen tai viestien lähettäminen peräkkäin pelialustalla. Usein kiellettyä erityisesti foorumipeleissä.

Päähahmo
Jonkun pelaajan pelaama hahmo, jolla on jollakin tapaa keskeinen rooli yhteen tai useampaan peli- tai sivuhahmoon nähden. Katso myös Pelihahmo

Pääjuoni
Roolipelin tarinaa eteenpäin kuljettava juoni, jota ylläpito yleensä pyrkii edistämään erilaisin pelillisin keinoin. Katso myös Sivujuoni, Event

Q


Quest, questi
Yleensä ylläpidon määrittelemä tehtävä, jonka pelaajat voivat suorittaa pelaamalla esim. jonkin tietyn juonen. Tehtävien tarkoituksena on yleensä tarjota jonkinlaista lisäsisältöä pelaamiseen, ja edistää pelien juonia.

R


Repla
Reply, vastaus. Yksi kirjoitettu vastausviesti peliin.

Rooli, roolaus
Yksi peliviesti.

Rope
Roolipeli, lyhenne.

Ropettaminen, rooliminen, roolaus
Tarinankerronnallinen verkkoroolipelaaminen, lyhenne.

RPG
Role Playing Game, roolipeli.

Ryhmittymät
Pelimaailman sisäisten jakolinjojen erottamat joukot, kansat, laumat, lajit tai muut vastaavat, joilla on juonellista merkitystä, ja joihin hahmot usein kuuluvat. Usein käytetään juonielementtinä luomaan jännitettä peleihin, esim. kiistoja ja sotia kahden tai useamman tahon välille.

Ryhmäpeli
Erityinen, usein ennalta suunniteltu tapahtumapeli, jossa on osallisena poikkeuksellisen monta pelaajaa yhtäaikaa, ja jota voivat määritellä jotkin tietyt, yleisestä poikkeavat säännöt (esim. vastausten aikarajat). Tavoitteena on usein jonkin tietyn juonikuvion toteuttaminen, esim. vallankumous tai tanssiaiset. Katso myös Event

S


Sisäpiiri
Pelin sisälle muodostunut porukka, jonka jäsenet pelaavat ja keskustelevat paljon keskenään. Usein sisäpiirien syntymistä yritetään jarruttaa esim. kaikille pelaajille avoimilla keskusteluryhmillä, sillä niiden muodostuminen tiiviiksi voi luoda uusia pelaajia torjuvan ilmapiirin.

Sivuhahmo
Pelaajaton hahmo, jonka tarkoitus on yleensä tuoda lisää sisältöä peliin. Sivuhahmot voivat olla "yleisiä", joita kaikki pelaajat voivat käyttää peleissään jossakin tilanteessa (esim. nimetty majatalonpitäjä), tai jollakin tapaa rajattuja, jolloin ne ovat vain yhden tai useamman pelaajan käytössä johonkin tiettyyn hahmoon liittyen (esim. pelihahmon lapsi), tai vain ylläpidon juonellisista tmv. syistä käyttämiä (esim. valtakunnan kuningas). Katso myös Pelihahmo, Väliaikaishahmo

Sivujuoni
Roolipelin pääjuonta vähäisempi juonikuvio, jolla on yleensä kuitenkin jonkinlainen ylläpidon tunnustama asema ja useita osallistujia. Katso myös Pääjuoni

Sovittu peli
Etukäteen tiettyjen pelaajien kesken sovittu peli, johon ei saa liittyä ilman lupaa. Usein sovittujen pelien tarkoituksena on pelata läpi jokin tietty hahmojen välinen juonikuvio. Merkitään foorumeilla joskus [s]:llä otsikossa.

Spammaus
Useiden turhien viestien lähettäminen peräkkäin, joskus tahallisesti tai häiritsemistarkoituksessa. Katso Pusku

Suljettu peli
Roolipeli, joka on rajattu vain tietylle määrälle pelaajia, tai yksityisesti vain tietyille pelaajille. Usein suljetuissa peleissä on olemassa ennalta suunniteltu juoni, joka on tarkoitus pelata läpi.

T


Takauma
Roolipelin aikalinjan nykyhetkeen nähden menneisyyteen sijoittuva peli, tarkoituksena yleensä käsitellä yksittäisten hahmojen menneisyyttä. Merkitään foorumilla joskus [t]:llä ketjun otsikossa, tai on sallittua pelata vain tietyillä, erikseen rajatuilla alueilla.

Tarinapelaus, tarinarope
Tarinankerronnallinen roolipelaus, lyhenne.

Teleporttaus
Hahmo liikkuu peleissä luonnottoman nopeasti pelimaailman sisällä, esim. kävelee päivässä mantereen toiselle puolelle.

Thread, threadi
Foorumin ketju tai aihe. Katso Aihe, Aloitus, Ketju, Topic

Topic, topikki, töpö, töppö
Foorumin ketju tai aihe. Katso Aihe, Aloitus, Ketju, Thread

Työntö
Katso Nosto, Pusku

V


Vieraskirjapeli
Pelialustanaan vieraskirjaa käyttävä roolipeli.

VIP, vippi
Katso Voittamattomuus

Voittamattomuus
Hahmon kirjaimellinen voittamattomuus tai haavoittumattomuus peleissä. Yleensä pelien säännöissä kielettyä, sillä tekee pelaamisesta vastapelaajille epäreilua, sekä helposti mielenkiinnotonta.

Väliaikaishahmo
Rajattuun käyttöön luotu pelihahmo, usein juonellisista syistä luotu esim. kuolemaan tietyssä pelissä. Pelien säännöt ja käytännöt välikaisten hahmojen suhteen vaihtelevat, joskus ne lasketaan varsinaisiksi pelihahmoiksi, joskus sivuhahmoiksi. Katso myös Pelihahmo, Sivuhahmo

Y


Yhteispeli
Katso Ryhmäpeli

Yksinpeli
Peli, johon osallistuu vain yksi pelaaja. Yksinpelien tarkoituksena on usein syventää tai pohjustaa jotain hahmolle tärkeää tilannetta tai tapahtumaa. Foorumilla pelatessa merkitään usein otsikkoon [y]:llä.

Yksä
Yksityisviesti kahden tai useamman pelaajan välillä.

Ylläpito, ylläpitäjä
Yksittäistä roolipeliä ylläpitävä henkilö tai useampi. Ylläpito on vastuussa pelin kaikista ylläpidollisista toimista, esim. päivityksistä, hahmojen hyväksynnästä sekä pelin pääjuonten edistämisestä, koska on yleensä itse rakentanut mahdolliset roolipelin sivut ja pelialustat, sekä luonut ja kirjoittanut ylös pelin säännöt sekä pelimaailman tiedot.

©Roperinki 2019-2022