ropenet.fi

RoPe-Netin Häirintäkysely 2019-2020

"Oletko kokenut tai todistanut kiusaamista, rasismia, sukupuoleen tai seksuaalisuuteen kohdistuvaa syrjintää, tai muuta häirintää tarinankerronnallisissa verkkoroolipeleissä?"

RoPe-Netin häirintäkyselyn tarkoituksena oli selvittää, minkälaisia kokemuksia pelaajilla on tarinaroolipeleissä tapahtuvasta, kaikentyyppisestä häirinnästä. Kysely oli toteutettu Google Sheets -muodossa useampaan eri kategoriaan jaoteltuina kysymyssarjoina, joista osa oli monivalintoja, osa vapaita tekstikenttiä. Vastaaminen tapahtui anonyymisti, ja suorat vastaukset on nähnyt niiden kirjoittajien lisäksi ainoastaan RoPe-Netin ylläpito. Myös kaikkia tulosten julkaisussa esille nousevia lainauksia on muokattu tunnistamisen vaikeuttamiseksi.

Peleissä ja niiden ympärillä tapahtuvasta häirinnästä on puhuttu vuosien varrella paljon, mutta kattavaa dataa aiheesta kokonaisuutena ei tiettävästi ole kerätty ennen tätä. Kyselyn motiivina olikin paitsi kerätä mahdollista materiaalia häirinnän ehkäisemiseen, myös yrittää kartoittaa jonkinlaista vastausta kysymykseen: Miten yleistä peleissä tapahtuva häirintä todellisuudessa on?

Kysely alkoi 6.12.2019, päättyi 1.4.2020, ja tulokset julkaistiin 17.7.2020.

Allaolevan julkaisun lisäksi kyselyä käytetään jatkossakin ainoastaan apuna tuotettaessa ohjeistavaa materiaalia häirinnän estämiseksi ja siihen puuttumiseksi (esim. Roperinkiin), tai muuhun vastaavaan tarinankerronnallisissa peleissä häirintää ehkäisevään tai häirinnän uhriksi joutuneita auttavaan tarkoitukseen.

Tulosjulkaisua ja sen tiivistelmää saa käyttää häirinnän vastaiseen työhön, kunhan linkittää tämän sivun tietojen lähteeksi. Tuloksia ei saa muokata tai käyttää muuhun tarkoitukseen ilman lupaa. Lupaa muuhun käyttöön voi pyytää RoPe-Netin ylläpidolta.


Tulokset


Lataukset: Häirintäkyselyn tulokset (pdf), Tiivistelmä (pdf)
Suunnittelumalli